Audit si servicii conexe

Auditul a reprezentat dintotdeauna cel mai cuprinzator si individualizat serviciu, perfect adaptabil situatiei pietei. Este cel mai cuprinzator serviciu oferit de noi. Suntem aproape de clienti, fiind flexibili si deschisi pentru a ne adapta imediat nevoilor acestora si pietei.

Pe langa efectuarea de audit statutar si voluntar ale Situatiilor Financiare anuale, sprijinim clientul cu raportare periodica a managementului. Avem calificarea de a efectua audit financiar in conformitate cu Standardele Internationale de Audit a situatiilor financiare intocmite potrivit RAS, IFRS, German GAAP (HGB) şi US-GAAP.

Oferim cea mai inalta calitate posibila, precum si o executie extrem de eficienta a misiunilor pe baza unei remuneratii competitive.

Auditul financiar este activitatea efectuata de auditorii financiari in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, potrivit standardelor internationale de audit si altor reglementari adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. 

Un audit este o examinare obiectiva, independenta si  reprezinta o evaluare a situatiilor financiare ale unei organizatii pentru a se asigura ca inregistrarile contabile prezinta o imagine fidela, clara si completa a tranzactiilor desfasurate si a situatiilor patrimoniului.

Obiectivul auditului financiar este acela de a obține o asigurare rezonabilă asupra faptului că situațiile financiare auditate nu conțin denaturări semnificative ca urmare a unor abateri sau erori, permițând astfel să se exprime o opinie cu privire la măsura în care acestea sunt întocmite de către entitate în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, respectă principiile legalității și regularității și oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de entitatea respectivă.

Auditul financiar cuprinde  auditul statutar si auditul voluntar, desfasurat potrivit legii.

Abordarea noastra si procedurile de audit pe care le  aplicam în etapa de execuție a misiunilor de audit au ca scop atingerea obiectivelor propuse. În acest sens, planificam cea mai adecvată combinație între teste ale controalelor și proceduri de fond, în vederea obținerii de probe de audit suficiente și adecvate.

Abordarea a auditului  se face in conformitate cu practica internațională prin cele doua tipuri, respectiv: abordare bazată pe sisteme si abordare bazată pe teste de detaliu.

Audit statutar/voluntar al situatiilor financiare anuale

Oferim servicii de:
 • Audit statutar pentru situatiile financiare intocmite in conformitate cu Standardele romane de contabilitate (RAS);
 • Audit pentru situatiile financiare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);
 • Audit pentru situatiile financiare intocmite in conformitate cu German GAAP(HGB), Austrian GAAP, US-GAAP si alte standarde specifice;
 • Audit financiar pentru societati de pe piata de capital;
 • Audit pentru proiectele finantate din fonduri europene si diversi donatori;
 • Audit financiar pentru IFN;
 • Audit Pachet de raportare a grupului.

Audit intern

Auditul intern are scopul de a verifica daca activitatea organizatiei este in conformitate cu politicile, programele si managementul acestuia, conform prevederilor legale; de a evalua cat de adecvate sunt controalele financiare si nefinanciare dispuse de conducerea entitatii economice, si daca acestea sunt aplicate si in ce masura, in scopul cresterii eficientei activitatii organizatiei; de a evalua cat de adecvate sunt informatiile financiare si nefinanciare furnizate conducerii entitatii economice, pentru cunoasterea realitatilor din organizatia respectiva; de a proteja elementele patrimoniale bilantiere si extrabilantiere ale organizatiei si de a identifica metodele de prevenire a fraudelor si a pierderilor de orice fel.

 

Cu ocazia exercitarii profesiei lor, auditorii financiari efectueaza si evaluarea functiei de audit intern, pentru a stabili in ce masura se pot baza pe rezultatele auditului intern pentru propriul lor raport.

Auditul intern - instrument pentru management

Auditul intern este activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei organizatii in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia.

In calitate de auditori , prin activitatea de audit intern ajutam clientii in indeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematica si metodica, cu rigoare, seriozitate si profesionalism. Avem astfel posibilitatea evaluarii eficacitatii proceselor de guvernanta si formulam recomandari de imbunatatire a managementul de riscului si control.

Audit de taxe

Este un serviciu de control asupra respectarii normelor legale si a conformitatii raportarilor fiscale.

 

Un audit de taxe (fiscal) permite firmelor sa se asigure de conformitatea fiscala in materie de taxe si sa fie pregatite in caz de control si pentru a preveni riscurile existente la un control fiscal. O analiza realizata de consultanti fiscali permite evidentierea punctelor de risc.

 

Rezultatul activitatii consta in emiterea unui raport de audit care indica riscurile si recomandarile noastre pentru prevenirea riscurilor aferente unui control fiscal.

 

Diagnoza fiscala sau auditul de taxe au ca obiectiv trecerea in revista a fluxului de informatii si documente justificative pentru a ne asigura de conformitatea lor. Astfel prin procedurile aplicate asiguram studiul complet si de ansamblu al actelor fiscale (facturi, documente justificative, contracte, etc.); Verificarea declaratiilor fiscale si concordanta sumelor;

Audit IT

Implementarea de noi aplicatii critice pentru activitatea derulata de catre o organizatie (cum sunt, de exemplu, sistemele ERP complexe), adoptarea pe scara larga a serviciilor furnizate din Cloud (in special a celor de tipul Platform-as-a-Service si Infrastructure-as-a-Service) sau a unor alte modele de business (ca de exemplu lucrul la distanta) reprezinta si ele scenarii curente in care auditul IT isi demonstreaza utilitatea. In astfel de cazuri, specialistii sunt solicitati cu precadere pentru a evalua impactul pe care aceste schimbari le vor avea asupra infrastructurii existente, a riscurilor de securitate pe care le genereaza, precum si pentru preintampinarea problemelor de compatibilitate si interoperabilitate.

 

Auditul IT reprezinta, indiferent dacă vorbim de organizatii mari sau de companii mici si mijlocii, modul prin care ajutam la identificarea solutiilor necesare in diferite situatii.

 

In general, intreprinderile mici nu isi permit să angajeze specialiști cu experienta si competente avansate in domeniul sistemelor informatice. Pentru aceasta, analizam modul de functionare al infrastructurii companiei dvs., nivelul ei de disponibilitate, problemele de securitate existente, zonele de cost etc. si stabilim impreuna o serie de masuri care sa elimine disfunctionalitatile si pierderile si sa limiteze aparitia riscurilor.

 

Cu ajutorul acestor informatii detaliate si al suportului nostru, departamentul IT al companiei dvs. poate alege in cunostinta de cauza solutiile potrivite, tinand cont de gravitatea problemelor identificate, nivelul de compatibilitate cu infrastructura existenta si de bugetul disponibil, aplicarea masurilor recomandate fiind facuta in functie de prioritati.

Auditul taxelor si auditul sistemelor informationale

Companiile sunt din ce in ce mai expuse modificarilor continue in materie fiscala, atât la nivel local, cât si international. Prin experienta noastra in fiscalitate, pe diferite sectoare de activitate venim in sprijinul dumneavoastra printr-un managemen al conformitatii fiscal cuprinzand toate domeniile de fiscalitate.

Misiunile de audit IT si gestionare sisteme informatice au rol de control si preventie menite de a identifica functionarea neconforma a sistemelor, precum si pentru a preveni iregularitati, erori , omisiuni sau fraude;

Evaluam riscurile, verificam modul de realizare a informarii si comunicarii si realizam controlul monitorizarii informatiilor si rezultatelor;

Obiectivul esential este cunoasterea eficacitatatii sistemului informatic implementat in companie precum riscurile la care este expus sistemul informatic in vederea recomandarii unor solutii si masuri necesare pe care compania sa le aiba in vedere pentru evitarea riscurilor si sa poata elabora un plan cat mai eficient pentru inlaturarea eventualelelor vulnerabilitati;

Obiectivul unei misiuni privind procedurile convenite il constituie efectuarea de catre auditor a procedurilor ce tin de natura unui audit asupra carora auditorul, entitatea si oricare terte parti indreptatite au convenit, precum si raportarea de catre auditor a constatarilor efective.

Nu este exprimata nici o asigurare, utilizatorii raportului urmand sa evalueze procedurile si concluziile.

Raportul este adresat in mod strict acelor parti care au convenit asupra procedurilor ce trebuie efectuate.

In practica exista destule situatii in care managementul ar dori sa obtina un raport independent cu privire la activitatea societatii pe care o conduce.  Intrucat un raport de audit financiar poate fi considerat prea complex sau costisitor raportat la nivelul operatiunilor societatii respective cea mai buna solutie este o misiune care ofera un nivel de asigurare mai mic decat cel oferit de un audit financiar, insa indeplineste in continuare obiectivele solicitate de catre clientii nostri. 

Astfel de servicii includ dar nu se limiteaza la: misiuni de revizuire realizate in conformitate cu Standardul International de Revizuire a Situatiilor Financiare 2400, misiuni de efectuare a procedurilor convenite in conformitate cu Standardul International privind Serviciile Conexe 4400 sau misiuni de compilare reglementate de catre Standardul International privind Serviciile Conexe 4410.

Controale independente si proceduri convenite

Oferim:
 • Revizuiri cu caracter special;
 • Examinarea angajamentelor;
 • Proceduri acceptate de ambele parti;
 • Rapoarte de audit special.

Termenul Due diligence reprezinta o analiza amanuntita a unei afaceri din punct de vedere juridic, financiar, comercial, operational si tehnic; se realizeaza inaintea unui proces de vânzare – cumparare in scopul evaluarii situatiei reale a unei companii.

Exercitiul de due diligence (analiza diagnostic), este o etapa esentiala premergatoare unei investitii sau unei preluari de business si este efectuata de o echipa de consultanti, multidisciplinara. Mai exact, procesul de due-diligence ofera cumparatorului o imagine exacta a situatiei reale a unei companii in vederea identificarii punctelor forte/slabe dar si a factorilor care genereaza valoare adaugata. Fiecare dintre aceste analize are o anumita relevanta, in functie de dimensiunea si istoricul companiei vizate, domeniul sau de activitate sau complexitatea tranzactiei.

Pentru un investitor, aceasta etapa este esentiala si fundamenteaza decizia de a investi sau a cumpara o anumita companie, iar informatiile primite vor fi utilizate in estimarea valorii companiei tinta si negocierea pretului tranzactiei.

Due dilligence financiar, tax si legal

Oferim:
 • Due Diligence financiar; 
 • Due Diligence fiscal;
 • Due Dilingence legal.

Alte servicii de revizuiri financiare, control, activitati de inventariere, precum si alte activitati adiacente auditului:

 • transpunerea situatiilor financiare locale conform standardelor internationale, cum ar fi: IAS/IFRS, US_GAAP, HGB precum si a altor cerinte ale clientului;
 • implementare si asistare in aplicarea controlului intern;
 • servicii de raportare financiara conform cerintelor nationale si internationale;
 • consultanta in imbunatatirea raportarilor la nivel de grup;
 • servicii de investigare a fraudelor;
 • servicii de Forensic si Integritate / AML / GDPR;
 • alte servicii de revizuiri financiare, control, activităţi de inventariere, precum si alte activitati adiacente auditului.

0 Proiecte de succes

0 Ani de experienta cumulata

0 Clienti

Gabriela Ciacaru
Managing Partner - Audit

Gabriela are peste 15 ani de experienta in domeniul financiar-contabil. Este leaderul liniei de business Audit si Servicii Conexe. Deține calificarea  Auditor financiar si Auditor Intern, Expert Contabil , Consultant fiscal. Are experienta practica si in domeniul  de audit, consultanta fiscala si preturi de transfer.

Incepand din anul 2010 Gabriela s-a dedicat cu preponderenta activitatii de audit si a coordonat realizarea a peste 350 misiuni de audit, detinand titlu de Associate Partner pe divizia de audit in cadrul unei mari companii de profil, cu actionariat german.  A facut parte din echipa de  verificare interna a calitatii auditului in cadrul  retelei internationale a grupului de firme (Internal Audit Quality Review).

A ocupat functia de Director Adjunct si  Coordonator al departmentului de consultanta fiscala si preturi de transfer din cadrul aceleiasi companii.  In acesta calitate a gestionat peste 150 de clienti permanenti, din diverse domenii de activitate.A fost membru al echipei de implementare a unui proiect realizat cu fonduri europene (POSDRU).

In prezent este implicata in decizii manageriale, de strategie si de dezvoltare; negociere contracte si intocmire de oferte de prestari servicii; planificarea si gestionarea strategiei de resurse umane; organizarea procesului de audit si asigurarea unei gestionari eficiente a clientilor; verificarea calitatii dosarelor de audit pentru asigurarea calitatii serviciilor prestate in conformitate cu standardele internationale de calitate; consilierea pe probleme fiscale si preturi de transfer; tranzactii internationale, participarea in echipe mixte in procese de DD.

Metodologia aplicata de noi in misiunile de audit si verificari respecta standardele nationale si internationale

Abordarea este orientata asupra riscurilor care ar putea avea un impact semnificativ asupra situatiilor financiare. Suntem aproapre de client oferind suport in rezolvarea potentialelor probleme prin comunicarea si discutarea lor din timp cu factorii decizionali. Formulam raspunsuri rapide, clare si rationale la problemele identificate.

Integritatea

Efectuam misiunile intr-o maniera care demonstreaza credinta in rezultatele muncii si faptul ca nu s-au facut compromisuri privind calitatea.

Eficienta crescuta

Echipa de audit este coordonata astfel incat sa reduca timpul de implicare a clientului si are capacitatea de solutionare rapida a aspectelor identificate. Ne concentram pe determinarea aspectelor esentiale.

Comunicare continua

Comunicarea periodica, atentionarea in timp util si discutarea riscurilor existente si emergente cu managementul si actionarii aduc un plus de siguranta asupra rezultatului.